Ett nytt turismsprojekt i Istrien “Författarhus – Hiža of Beside”